onsdag 22 april 2015

Give a buck or two - the least we can do

Läs mer här - och donera!
Vi kan inte köpa oss fria från våra synder. Däremot kostar det människoliv att inte agera när vi känner till den pågående katastrofen på Medelhavet. Läkare utan gränser sätter in fartyg för att göra vad de kan för att hjälpa de desperata människor som flyr från krig och vidrigheter i rangliga skorvar till Europa. Jag skänker ett par hundra kronor. Gör det du också. Det är det minsta vi kan göra.


Read more - and donate!
We can´t buy us free from our sins. In contrast, it costs lives if we not take action when we are aware of the ongoing disaster on the Mediterranean Sea. MSF do what they can to help as many as possible of those desperate refugees fleeing war and atrocities in rickety tubs across the sea to Europe. I donate money. Do it you to. It´s the least we can do.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar